گالری - تقديرنامه‌ها
لیست مجموعه ها
تقديرنامه براي همكاري در نمايشگاه اله‌سيت - 1383
تقديرنامه براي ...
جزئیات تصویر
تقديرنامه براي همكاري در برگزاري مراسم تقدير از برترين‌هاي دانشكده مهندسي - 1387
تقديرنامه براي ...
جزئیات تصویر
تقديرنامه براي همكاري در برگزاري مراسم هفته پژوهش - 1387
تقديرنامه براي ...
جزئیات تصویر
تقديرنامه جهت كسب رتبه دانشگاه فردوسي مشهد در جشنواره روابط عمومي‌هاي وزارت علوم به افراد موثر - 1387
تقديرنامه جهت ك...
جزئیات تصویر
تقديرنامه براي همكاري موثر با روابط عمومي دانشگاه - 1388
تقديرنامه براي ...
جزئیات تصویر
تقديرنامه براي شركت در نمايشگاه COMEX 2010
تقديرنامه براي ...
جزئیات تصویر
تقديرنامه براي همكاري در برگزاري كارگاه آموزشي آزمايشگاه فناوري وب - 1388
تقديرنامه براي ...
جزئیات تصویر

 

تعداد قابل نمایش