گالری - دیگران
لیست مجموعه ها
مهندس علیخانزاده، مهندس بازیان، من و میهمانان همایش اله سیت-مشهد 1383
مهندس علیخانزاد...
جزئیات تصویر
من و مهیار حسن پور-یزد 1385
من و مهیار حسن ...
جزئیات تصویر
من و دوستان واحد رایانه دانشکده مهندسی
من و دوستان واح...
جزئیات تصویر
میزگرد صنعت نرم افزار در ایران-تهران 1384
میزگرد صنعت نرم...
جزئیات تصویر
علیرضا ثقه الاسلامی و من-دزفول 1384
علیرضا ثقه الاس...
جزئیات تصویر
مهدی مظلومی، امیرعلی سمنانیان، امین طباطبائی و من-ولنجک تهران 1385
مهدی مظلومی، ام...
جزئیات تصویر

 

تعداد قابل نمایش